Others Others

CIRCULAR NO. TITLE
S/K.KEW/PK/P/1100/000000/165/23 Jld.9 SK 1(4) Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) Bilangan 2 Tahun 2011:
Peraturan Perolehan Perkhidmatan Perunding Bagi Projek atau Kajian Kerajaan.

This SPP should be read together with:
Manual Perolehan Perkhidmatan Perunding Edisi 2011 (Pindaan Kedua) - PK 3.2/2013
ST-BIL.03-2012 Pekeliling Suruhanjaya Tenaga Bil. 03/2012 Penggunaan Kabel Kuasa Bersaiz 1.5mm persegi Jenis Kuprum Bagi Tujuan Pendawaian Litar Lampu.
SJT PEKELILING BIL.2/2011 Pekeliling Suruhanjaya Tenaga BIL.2/2011-Kelulusan Untuk Mengilang Dan Mengimport Flourescent Ballast.
  Template Seragam Senarai Semak Dokumen Dan Senarai Semak Terperinci Agensi Teknikal Luaran Untuk Proses Kelulusan Pemajuan Melalui Pusat Setempat (OSC).
Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.
KPKT PEKELILING BIL6 TAHUN 2009 Pekeliling Bil. 6 Tahun 2009 - Garis Panduan Perancangan Pembangunan Di Kawasan Bukit dan Tanah Tinggi
KPKT PEKELILING BIL7 TAHUN 2009 Pekeliling Bil. 7 Tahun 2009 - Penambahbaikan Urusan Rundingan Bagi Projek Pembangunan JKR
DBKL PEKELILING PENAMBAHBAIKAN GARIS PANDUAN PERMOHONAN PELAN Pekeliling Penambahbaikan Garis Panduan Permohonan Pelan Kerja Tanah, Pelan Jalan Dan Perparitan Dan Pengeluaran Surat Pengesahan Bagi Borang G17 Perakuan Berperingkat : Jalan Dan Perparitan Di Kuala Lumpur

 

Page views: