Others Others

NO. DOCUMENTS DOWNLOAD
1. Liputan Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad Dan Pengecualian Levy Bagi Sektor Baru Yang Diliputi *NEW*
2. Pekeliling Suruhanjaya Tenaga Bil. 03/2012 Penggunaan Kabel Kuasa Bersaiz 1.5mm persegi Jenis Kuprum Bagi Tujuan Pendawaian Litar Lampu
3. Pekeliling Suruhanjaya Tenaga BIL.2/2011-Kelulusan Untuk Mengilang Dan Mengimport Flourescent Ballast
4. Template Seragam Senarai Semak Dokumen Dan Senarai Semak Terperinci Agensi Teknikal Luaran Untuk Proses Kelulusan Pemajuan Melalui Pusat Setempat (OSC)
5. Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
  • Pekeliling Bil. 6 Tahun 2009 - Garis Panduan Perancangan Pembangunan Di Kawasan Bukit dan Tanah Tinggi
  • Pekeliling Bil. 7 Tahun 2009 - Penambahbaikan Urusan Rundingan Bagi Projek Pembangunan JKR
6. Pematuhan undang-undang kecil di bawah undang-undang kecil bangunan seragam 1984 (UKBS 1984) berkaitan kemudahan akses orang kurang upaya (OKU)
7. Arahan penguatkuasaan pemakaian Standard Malaysia MS IEC 62305 'Protection Against Lightning' bagi sistem perlindungan kilat di bangunan
8. Pelaksanaan mekanisma pengeluaran surat pengesahan pematuhan bagi pemasangan utiliti air/pembetungan dalam masa 28 hari untuk permohonan perakuan siap dan pematuhan (CCC)
9. Pemberitahuan pendaftaran Jurutera Geoteknikal dan Jurutera Pemeriksa bebas di jabatan kejuruteraan, Majlis Bandaraya Pulau Pinang
10. Arahan pemakaian pelaksanaan wang jaminan penyelenggaraan (WJP) ke atas Koridor Utiliti Pahang (KUP), syarikat-syarikat utiliti serta pemaju bangunan dalam urusan permit kerja-kerja utiliti dan pemajuan pembangunan baru di Majlis Bandaraya Kuantan

 

Page views: