BEM News BEM News

Back

Pengumuman: Penggunaan Skala FI Bagi Projek-Projek Kerajaan

Lembaga Jurutera Malaysia telah menerima banyak pertanyaan dari jurutera perunding berhubung penguatkuasaan Scale of Fees (Revised 1998) dalam melaksanakan projek-projek kerajaan di mana Jurutera Perunding sering menghadapi masalah dalam tuntutan bayaran perkhidmatan mereka. Salah satu isu adalah kos bagi kerja-kerja ‘Preliminaries’.

Lembaga Jurutera Malaysia ingin menjelaskan seperti berikut -

“Cost of Preliminaries and General Conditions are normally priced in the Bills of the Tender or Contract document. This cost is part of the cost to the client for the works and should be included in the overall cost of the works for the computation of the professional fees in accordance with clause 1(1) (b) in Part B of the Scale of Fees (Revised 1998).

However, where costs involved are contingency items, only their actual costs incurred should be included in the overall cost of the works.”

Dokumen Scale of Fees (Revised 1998) P.U.(B)548 yang telah diwartakan pada 31 Disember 1998 ini telah digunapakai oleh Kementerian Kewangan sejak 1 Jun 2005 bagi pengiraan kos perkhidmatan perunding bidang kejuruteraan melalui surat Kementerian Kewangan bilangan S(K&B)(8.09)735/9-24 Jld 8 (4) bertarikh 19 Mei 2005.

Lembaga Jurutera Malaysia meminta semua pihak termasuk Kementerian, Jabatan Persekutuan, Kerajaan Negeri, Badan Berkanun Persekutuan, Pihak Berkuasa Tempatan dan Syarikat Kerajaan menggunapakai Scale of Fees (Revised 1998) bagi pengiraan kos perkhidmatan jurutera perunding dalam melaksanakan projek-projek kerajaan.

Saya Yang Menurut Perintah,

- SGD -
(Ir. HIZAMUL-DIN BIN AB. RAHMAN)
Pendaftar